Ticaret Hukuku
Şirketler Hukuku, İflas, İflas Ertelemesi, Sözleşme Hukuku, Sözleşmeden Kaynaklanan Alacak/Borç İlişkileri konusunda büromuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.