İş Hukuku
Her türlü işçilik alacakları ve tazminatı, İş kazaları, işe iade davaları, iş kazaları /meslek hastalıkları, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar, hizmet sözleşmeleri konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.