Gayrimenkul Hukuku
Genel dava türlerinden Tapu İptal ve Tescil Davaları, Müdahelenin Meni( Elatmanın Önlenmesi) Davaları, Ortaklığın Giderilmesi(İzale-i Şuyu) Davaları ile daha özel nitelik gösteren;  Kamulaştırma, Kamulaştırmasız el atma Vakıf malları, 2B Araziler, Kentsel Dönüşüm,  İmar Durumu, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Kat Mülkiyeti, Paylı Mülkiyet, Elbirliği Mülkiyeti (Miras sebebiyle), Zilyetlik , Fuzuli Şagil, Muris Muvazaası, Taraf Muvazaası, Haksız İnşaat kaynaklı uyuşmazlıkların davaları ve diğer gayrimenkul kaynaklı uyuşmazlıkların davaları büromuzun esas uzmanlık alanıdır.