Vekaletname
Noterler veya Konsolosluklarda düzenlenecek vekaletnameler için gerekli bilgiler
Genel Dava Vekaletnamesi 
Avukat : Ahmet Sireci
İstanbul Barosu Sicil No : 48377
TC Kimlik No : Gerektiğinde verilecektir.
Adres : Merkez Mah. Ali Galip Bey Cad. Ekşioğlu İş Merkezi. No:16 Kat:5 Gaziosmanpaşa/İstanbul
Gaziosmanpaşa V.D.