İcra ve İflas Hukuku
Kambiyo Senedlerine özgü haciz yolula Takip, İlamsız Takip, İlamlı Takip, Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi konusunda büromuzda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verlmektedir.