2-B arazileriyle ilgili emsal karar
Bir arazi davası ile ilgili karar veren Anayasa Mahkemesi 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 4999 sayılı Kanun'la değiştirilen 11/1 maddesindeki bazı ifadelerin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Peki bu ne anlama geliyor? AA muhabirine Anayasa Mahkemesinin kararını değerlendiren Siirt Baro Başkanı Cemal Acar, Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı, Orman Kanunu'nda arazilerin 2-B kapsamına alınması için tanınan bir aylık askı süresinin uzatılması yönündeki davada, mahkemenin verdiği kararın, Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 4999 sayılı Kanunla değiştirilen 11/1 maddesinin üçüncü ve dördüncü cümlelerinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdiğini söyledi.


Acar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 11. maddesine göre askı ilan süresinin bir ay olduğunu, bu süre içerisinde dava açılmadığı taktirde ilgili maddenin hak iddia edenlerin zilyetlikle dava açmasına imkan vermediğini ifade ederek, bunun mülkiyetin kutsallığı ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Bir taşınmazın orman bilirkişi raporu ile orman vasfını kaybettiğinin belirlenmesi halinde, 10 yıllık süre içerisinde dava açılabilmesi gerektiğine dikkati çeken Acar şöyle dedi:

"Bu hususta düzenlenen bir aylık hak düşürücü süre çok kısadır ve çoğu zaman vatandaş tarafından bilinememektedir. Bu yüzden arazisi orman olmadığı halde sırf bir aylık süre içerisinde dava açmadığı için arazinin orman kabul edilmesi, mülkiyetin kutsallığı, eşitlik ve sosyal devlet ilkesine aykırı. Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin verdiği kararı 22 Mayıs 2013 tarihinde değerlendirerek, yerel mahkemenin yasanın bu hükümlerinin anayasaya aykırı olduğu yönündeki kararını yerinde gördü."

"Yüzbinlerce kişinin mağduriyeti giderilecek"

Acar, artık vatandaşların, orman kadastrosunda, orman arazisi olarak ilan edilen, gayrimenkulleri ile ilgili bir ay yerine 10 yıl içinde zilliyetliğe dayalı olarak dava açıp bu arazilerine kavuşabileceklerini ileri sürdü.

Acar, "Bu karar ile arazisi olan vatandaşlar 2-B'ye başvurmadan yargı yoluyla arazisine sahip olabilecek. Karar özellikle Siirt'in Şirvan, Pervari, Baykan ve Eruh ilçelerindeki binlerce parseli olan vatandaş başta olmak üzere Türkiye genelinde yüz binlerce kişinin mağduriyetini giderecek" diye konuştu.

KAYNAK: AA